3. Tạo nút gọi cố định ở góc trang (call)

Bước 1: Thêm mới biểu tượng điện thoại tại thanh công cụ nhanh:

Hoặc bạn vào phần Thêm mới--> Phần tử--> Biểu tượng.

Ngoài ra bạn có thể tải hình ảnh hoặc ảnh gif có hiệu ứng rung như mong muốn lên.

Bước 2: Thiết lập sự kiện mở cuộc gọi và điền số thoại của bạn:

Bạn vào phần Thiết lập--> Sự kiện--> Hành động Nhấp chuột--> chọn Sự kiện Mở cuộc gọi và điền số điện thoại bạn muốn.

Bước 3: Thiết lập ghim phần tử và chọn vị trí ghim:

Bạn vào phần Thiết lập--> Nâng cao--> Ghim phần tử và thiết lập vị trí ghim phần tử mà bạn mong muốn.

Bước 4: Hiệu ứng cho nút call.

Bạn có thể tải ảnh GIF nút call trên google để có sẵn hiệu ứng, hoặc vào thiết lập của phần tử để chọn hiệu ứng phù hợp.

Last updated