Các thiết lập cho LandingPage
Tạo Tag và Gắn Tag cho Landing Page
Nếu như trước đây chúng ta vẫn quen với việc sắp xếp tài liệu theo thư mục thì ở LadiPage bạn có thể quản lý các nhóm Landing Page bằng Tag. Các Landing Page thuộc cùng một nhóm sẽ được gắn Tag giống nhau. Một Landing Page có thể thuộc nhiều Tag.
Bước 1: Tạo tag.
Cách 1: Chọn icon quản lý Tag trong trang chủ Quản lý Landing Page để truy cập phần tạo Tag.
Cách 2: Truy cập mục Cài đặt --> Quản lý Tag --> mục Tạo Tag mới, chọn loại Tag: Landing Page.
Bước 2: Gắn và sử dụng tag.
Quay lại landing page cần chỉnh sửa và gắn Tag, chọn Tag cho landing page.
Bước 3: Quản lý Tag.
Bạn click vào từng tên Tag để có thể xem được danh sách các landing page đang được gắn Tag đó.
Lưu ý:
  • Tag đã xóa thì không khôi phục lại được Tag đó.
  • Sau khi xóa Tag, các landing page thuộc Tag đã xóa sẽ không bị xóa mà nằm ngoài danh sách Landing page.
Copy link