Hướng dẫn cài đặt Tiktok pixel

Để thêm tiktok pixel vào landing page, bạn tạo 1 landing page chính và 1 landing page cảm ơn cho phần form đăng ký. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào giao diện ads manager tiktok -> Công cụ-> Sự kiện

Bước 2: Chọn “Web Events“.

Bước 3: Lựa chọn phần “Set-up Web Event“.

Bước 4: Chọn “Tiktok Pixel“.

Bước 5: Đặt tên “Pixel“ Vidu: 1000 đơn pixel và lựa chọn theo hướng dẫn.

Bước 6: Lựa chọn theo hướng dẫn và Chọn “ Create “

Bước 7: Copy code pixel và gắn vào landing page.

  • Chọn “Next“.

  • Sao chép đoạn mã trên vào thẻ head của landing page.

Hoặc bạn lấy ID tiktok trong đoạn code pixel tiktok trên cho vào mục Thiết lập --> mã chuyển đổi--> mục Tiktok Pixel ID để điền thông tin ID của bạn.

Bước 8: Cài đặt sự kiện hoàn tất đăng ký cho tiktok.

Có 2 cách để bạn sử dụng cài đặt sự kiện cho Tiktok.

Cách 1: Cài đặt sự kiện tiktok pixel trong LadiPage.

Trường hợp 1: Bạn sử dụng popup cảm ơn mặc định hoặc popup cảm ơn riêng.

  • Bạn vào phần Form đăng ký --> Lưu data --> Mã sự kiện chuyển đổi --> Chọn sự kiện SubmitForm hoặc CompletePayment (3 sự kiện CompleteRegistration, Purchase và Lead là sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel và Google analytics). Tiktok khuyên dùng sự kiện SubmitForm cho hoàn tất đăng ký.

Trường hợp 2: Sử dụng trang cảm ơn riêng.

  • Tại trang cảm ơn riêng, bạn điền ID Titkok pixel.

  • Bật Trang cảm ơn và chọn sự kiện SubmitForm hoặc CompletePayment (3 sự kiện CompleteRegistration, Purchase và Lead là sự kiện tiêu chuẩn của Facebook pixel và Google analytics). Tiktok khuyên dùng sự kiện SubmitForm cho hoàn tất đăng ký.

Lưu ý:

Nếu bạn dùng trang cảm ơn riêng, chọn sự kiện tại trang cảm ơn riêng rồi thì không chọn sự kiện trong phần Lưu data của Form đăng ký.

Cách 2: Cài đặt sự kiện trong tài khoản Tiktok pixel

Với cách này áp dụng cho landing page sử dụng trang cảm ơn riêng.

  • Chọn URL Keyword và Complete Setup.

  • Giao diện đúng khi chọn sẽ ra như hình bên dưới.

  • Setup sự kiện Pixel.

  • Sự kiện Viewpage.

Tại đây bạn dán link landing page chính của bạn.

Lưu ý: bên dưới chọn theo hướng dẫn.

  • Setup sự kiện Complete (hoàn tất đăng ký), chọn phần thêm sự kiện bên dưới.

Bước tiếp: Chọn sự kiện “Complete“

Thêm lệnh “track = complete“ và bấm chọn “ô vuông +“

Tại đây bạn dán link trang landing page cảm ơn.

Phần dưới chọn: Once