Hướng dẫn cài đặt Tiktok pixel

Để thêm tiktok pixel vào landing page, bạn tạo 1 landing page chính và 1 landing page cảm ơn cho phần form đăng ký. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào giao diện ads manager tiktok -> Công cụ-> Sự kiện

Bước 2: Chọn “Web Events“.

Bước 3: Lựa chọn phần “Set-up Web Event“.

Bước 4: Chọn “Tiktok Pixel“.

Bước 5: Đặt tên “Pixel“ Vidu: 1000 đơn pixel và lựa chọn theo hướng dẫn.

Bước 6: Lựa chọn theo hướng dẫn và Chọn “ Create “

Bước 7: Copy code pixel và gắn vào landing page.

  • Chọn “Next“.

  • Sao chép đoạn mã trên vào thẻ head của landing page.

Hoặc bạn lấy ID tiktok trong đoạn code pixel tiktok trên cho vào mục Thiết lập --> mã chuyển đổi--> mục Tiktok Pixel ID để điền thông tin ID của bạn.

Bước 8: Cài đặt sự kiện hoàn tất đăng ký cho tiktok.

Có 2 cách để bạn sử dụng cài đặt sự kiện cho Tiktok.

Cách 1: Cài đặt sự kiện tiktok pixel trong LadiPage.

Trường hợp 1: Bạn sử dụng popup cảm ơn mặc định hoặc popup cảm ơn riêng.

  • Bạn vào phần Form đăng ký --> Lưu data --> Mã sự kiện chuyển đổi --> Chọn sự kiện SubmitForm hoặc CompletePaymen. Tiktok khuyên dùng sự kiện CompleteRegistration cho hoàn tất đăng ký.

Trường hợp 2: Sử dụng trang cảm ơn riêng.

  • Tại trang cảm ơn riêng, bạn điền ID Titkok pixel.

  • Bật Trang cảm ơn và chọn Mã sự kiện chuyển đổi --> Chọn sự kiện SubmitForm hoặc CompletePaymen. Tiktok khuyên dùng sự kiện CompleteRegistration cho hoàn tất đăng ký.

Lưu ý:

Nếu bạn dùng trang cảm ơn riêng, chọn sự kiện tại trang cảm ơn riêng rồi thì không chọn sự kiện trong phần Lưu data của Form đăng ký.

Cách 2: Cài đặt sự kiện trong tài khoản Tiktok pixel

Với cách này áp dụng cho landing page sử dụng trang cảm ơn riêng.

  • Chọn URL Keyword và Complete Setup.

  • Giao diện đúng khi chọn sẽ ra như hình bên dưới.

  • Setup sự kiện Pixel.

  • Sự kiện Viewpage.

Tại đây bạn dán link landing page chính của bạn.

Lưu ý: bên dưới chọn theo hướng dẫn.

  • Setup sự kiện Complete (hoàn tất đăng ký), chọn phần thêm sự kiện bên dưới.

Bước tiếp: Chọn sự kiện “Complete“

Thêm lệnh “track = complete“ và bấm chọn “ô vuông +“

Tại đây bạn dán link trang landing page cảm ơn.

Phần dưới chọn: Once

Last updated