Tạo các widget hiển thị trên trang

Blog tích hợp hiển thị các nội dung bài viết, hình ảnh... từ các nền tảng mạng xã hội, video : Facebook, Tiktok, Twitter , Instagram, Spotify vào phần nội dung bài viết

Tích hợp widget

Truy cập mục tạo bài viết , thanh công cụ chỉnh sửa , mục Widget

Độ rộng của widget khuyến khích để 100% để phù hợp với việc hiển thị trên bản mobile

Chỉnh sửa widget

Truy cập mục bài viết, bấm chọn Widget cần chỉnh sửa ở nội dung bài viết

Mục số 1 : Cho phép căn chỉnh vị trí hiển thị của widget trên bài viết

Mục số 2 : Cho phép điều chỉnh lại link , kích thước hiển thị của khung widget

Khi thay thế các link trong mục nguồn, bạn thay thế các link ở cùng nền tảng. Ví dụ đang là link facebook thì sẽ thay bằng link của facebook, không thay thế bằng link của Tiktok

Danh sách các thông tin có thể tích hợp vào widget

Bạn truy cập vào các nội dung cho phép tích hợp và lấy link hiển thị trên trình duyệt để sử dụng

Nền tảng Nội dung cho phép tích hợp

Facebook

Watch/Video

Reel

Ảnh

Instagram

Bài viết

Reel

Trang cá nhân

Tiktok

Video

Trag cá nhân

Youtube

Video

Twitter

Bài viết

Hashtag

Trang cá nhân

Spotify

Bài nhạc

List bài nhạc

Info ca sĩ