Lưu data về Telegram

Lưu ý để lưu data về Telegram bạn sẽ cần tạo token và ID group, bạn theo dõi hướng dẫn tại đây.

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết Cách 1 : Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Telegram.

Cách 2: Truy cập builder chỉnh sửa trang landingpage muốn lưu data về Telegram, ở phần Form đăng ký --> mục Lưu data--> bấm Thêm mới --> chọn Tạo liên kết -> Loại tài khoản là Telegram.

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên Liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

Token: là api key kết nối lấy trong tài khoản Telegram (hướng dẫn lấy tại đây).

Ấn Thêm tài khoản để Lưu

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form.

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.

Bấm nút Chọn để sử dụng tài khoản liên kết bạn muốn dùng

Nhập Tên lưu trữ Group ID (Group nhận thông tin dữ liệu) -> bấm Tiếp tục

*Xem hướng dẫn lấy group ID tại đây.

Nhập Tên cấu hình để lưu lại cấu hình form vừa tạo và bấm nút Hoàn tất

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.

Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":

Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.

Last updated