Xuất bản Landing Page với tên miền riêng

Sau khi đã thêm tên miền và xác thực tên miền thành công trong LadiPage, bạn có thể xuất bản Landing Page với những tên miền này. Các bước thực hiện như hình dưới:

Bạn vào trang chỉnh sửa landing page --> Bấm xuất bản --> Chọn Tab tên miền riêng--> Chọn Tên miền riêng bạn muốn sử dụng để xuất bản.

Bạn cũng có thể xuất bản landing page với dạng:

Thư mục con của tên miền chính: tenmiencuaban.com/abc.

Thư mục con của tên miền phụ: sanpham.tenmiencuaban.com/abc.

Bạn xuất bản chọn tên miền chính/tên miền phụ rồi thêm đường dẫn đằng sau tên miền chính/tên miền phụ như hình bên dưới:

Sau đó ấn "Xuất bản lại" là bạn đã xuất bản Landing Page thành công.

Sau khi xuất bản xong landing page, bạn có thể tạo link rút gọn cho link landing page, tạo QR code cho trang hoặc sao chép đường dẫn của link landing page bằng cách sau:

Lưu ý:

  • LadiPage hỗ trợ các định dạng tên miền như sau: https://www.abc.com http://www.abc.com Và http://abc.com http://sanpham.abc.com hoặc https://sanpham.abc.com.

Vì vậy khi bạn chạy quảng cáo, bạn để đủ link là: https://www.abc.com và khi khách hàng gõ www.abc.com hoặc abc.com vẫn sẽ mở được link landing page của bạn.

  • LadiPage không hỗ trợ định dạng: https://abc.com. Vì vậy khi truy cập trang landing page, bạn vui lòng sử dụng đúng định dạng hỗ trợ. Nếu bạn muốn sử dụng định dạng https://abc.com, bạn có thể sử dụng thủ thuật thông qua CloudFlare theo hướng dẫn tại đây.

  • Nếu bạn thay đổi đường dẫn xuất bản landing page, thì mã QR cũng sẽ thay đổi.

Last updated