Xác thực tên miền tại LadiPage

Để thêm được tên miền và bấm xác thực tên miền trong tài khoản, bạn cần phải Xác thực Email tài khoản theo các bước sau (tài khoản LadiPage trả phí hoặc được thêm làm thành viên trong tài khoản trả phí thì tự động được Xác thực email, bạn có thể bỏ qua bước này).

Chi tiết thao tác xác thực Email tài khoản theo dõi tại đây.

Để xác thực tên miền, bạn tiếp tục vào phần Tên miền trên tài khoản LadiPage để thêm tên miền đó:

Lưu ý:

  • Tên miền chính bắt buộc có www ở đầu, ví dụ: www.tenmiencuaban.com

  • Tên miền phụ thì không cần nhập www, ví dụ: sanpham.tenmiencuaban.com

  • Tên miền trỏ về hosting LadiPage, thì cần chọn nền tảng LadiPage Cloud DNS.

Với các tên miền sử dụng nền tảng LadiPage Cloud DNS và sử dụng tài khoản LadiPage trả phí, sau khi xác thực xong tên miền, bạn tiếp tục đến bước bật SSL cho tên miền tại đây.

Last updated