Xóa website

Nếu bạn xóa trang web của mình, tất cả thông tin và nội dung liên quan đến trang web đó sẽ biến mất. Bạn sẽ không thể hoàn tác quá trình này. Chính vì vậy, bạn cân nhắc trước khi thực hiện thao tác

Bạn chỉ có thể thực hiện Xóa các website ở gói Trial, các gói trả phí không cho phép thực hiện thao tác Xóa

Last updated