Links

Tiêu đề - Đoạn văn - Danh sách

Tiêu đề- Đoạn văn- Danh sách giúp bạn thêm văn bản (chữ) vào trong landing page. Để thêm Tiêu đề/ Đoạn Văn và Danh sách bạn theo 2 cách sau:
Cách 1: Sử dụng thanh công cụ nhanh.
Cách 2: Bạn vào mục thêm mới--> Phần tử --> Văm bản.
Sau khi bạn thêm mới văn bản, bạn có thể tùy chỉnh thiết kế: màu sắc, font chữ, cỡ chữ, định dạng, khoảng cách dòng, khoảng cách chữ cho văn bản của bạn.
1. Tiêu đề:
  • Tiêu đề sẽ giúp người đọc khái quát nội dung mà họ sắp đọc. Vì vậy, tiêu đề ấn tượng sẽ giúp bài viết có thể gây ấn tượng ban đầu ban đầu trước người đọc.
  • Bạn có thể chọn kiểu chữ cho tiêu đề: H1, H2, H3, H4, H5, H6 và P, tương ứng với các thẻ H1, H2... trong SEO.
  • Cỡ chữ tiêu đề bạn có thể tham khảo: Destkop: 32px, Mobile: 24px.
  • Bạn có thể thiết kế tiêu đề nổi bật bằng cách sử dụng Màu Gradient: chọn Màu Gradient hoặc Hình ảnh.
2. Đoạn văn:
  • Đoạn văn là đoạn văn bản dài mô tả nội dung chi tiết hơn cho section/landing page.
  • Cỡ chữ đoạn văn bạn có thể tham khảo: Destkop và Mobile: 16px.
3. Danh sách:
  • Danh sách giúp bạn có thể liệt kê nội dung theo thứ tự mong muốn.
  • Bạn có thể thêm biểu tượng vào mỗi liệt kê của danh sách theo: hình ảnh bạn tải lên tài khoản, hoặc biểu tượng được lấy kho biểu tượng của LadiPage.
  • Sau khi thêm biểu tượng, bạn có thể tùy chỉnh hiển thị của biểu tượng:
4. Các tùy chỉnh cho khác cho Tiêu đề, Đoạn văn và Danh sách.
a. Định dạng cho 1 hoặc nhiều chữ được chọn: Bạn có thể định dạng in đậm, in nghiêng, gạch chân, đổi màu chữ, đi liên kết và hiệu ứng cho 1 hoặc nhiều chữ trong cùng một tiêu đề, đoạn văn và danh sách bằng cách bôi đen chữ cần định dạng và chọn thao tác.
Lưu ý: Bạn không thể thay đổi font chữ và cỡ chữ cho 1 hoặc nhiều chữ được chọn.
b. Hiệu ứng Animated: theo dõi cài đặt hiệu ứng Animate chi tiết tại đây và Demo hiệu ứng tại đây.
c. Cài đặt font chữ nằm ngoài font có sẵn tại LadiPage: Bạn có thể sử dụng các font chữ khác mà bạn mong muốn bằng cách tải font muốn sử dụng lên tài khoản LadiPage Theo dõi cài đặt tại đây.
d. Đổ màu nền cho chữ: Bạn bôi đen 1 hoặc nhiều chữ, hoặc toàn bộ chữ rồi chọn màu nền chữ. Nếu bạn đã đổi màu nền chữ và muốn quay trở về mặc định, bạn bôi đen đổi sang màu nền chữ là màu TRẮNG để trở về mặc định.