Sự kiện Set Style

Cho phép bạn thiết lập hiệu ứng về Màu nền, màu viền (nếu có), màu chữ (nếu có), phóng to cho phần tử của bạn.

Ở mục ID phần tử, bạn có thể thiết lập cho chính ID của phần tử bạn đang cài đặt, hoặc cho 1 phần tử khác trên trang landing page của bạn.

Lưu ý về sự kiện Set Style.

  1. Khi click chuột thì sẽ chạy hiệu ứng, sau khi chạy hiệu ứng thì sẽ không về mặc định ban đầu được nữa, chỉ có F5 lại trang thì mới về mặc định thiết lập ban đầu.

  2. Ưu tiên áp dụng cho Phần tử, KHÔNG khuyến khích sử dụng cho Group.

  3. Màu nền thì thường sẽ thiết lập được cho các phần tử, màu chữ nếu trong phần tử có thì mới hoạt động, màu viền thì bạn cần thiết lập kiểu viền, kích thước viền của phần tử thì nội dung màu viền mới hoạt động.