Sự kiện Set Value
Trong trường hợp bạn muốn bấm vào nội dung nút bấm/hình ảnh/text.. sẽ thay đổi sang 1 giá trị hình ảnh/ video/ tiêu đề - đoạn văn khác, thì bạn có thể sử dụng tính năng Set Value
Truy cập vào mục Cài đặt- Sự kiện- chọn Set Value
Bạn muốn thay đổi hiển thị của Image, Video, Tiêu đề- đoạn văn nào thì copy ID vào mục ID phần tử
Ở mục Giá trị, bạn thiết lập nội dung Image, Video, Tiêu đề- đoạn văn mà bạn muốn thay thế
Ví dụ về việc bấm vào nút bấm, thay đổi hình ảnh , dán ID phần tử và bấm vào mục Thư viện ảnh để thay đổi nội dung hiển thị sau khi bấm vào nút bấm
Lưu ý : Ở trang xuất bản, sau khi đã thay đổi hiển thị sang giá trị thiết lập mới, thì sẽ không hiển thị lại được nội dung hiển thị ban đầu nữa
Ngoài ra có phần thiết lập : Lấy giá trị từ Clipboard ( nếu có ): cái này có nghĩa là trong trường hợp bạn tích chọn sử dụng tính năng này, thay vì lấy thông tin setvalue ở mục giá trị, sẽ ƯU TIÊN lấy theo giá trị mà bạn vừa thực hiện thao tác copy trước đó ạ
Lưu ý :Trong trường hợp set value cho giá trị là ảnh, thì thao tác copy phải là copy 1 ảnh thì mới hiển thị được nội dung, còn nếu chỉ copy text thông thường thì phần setvalue sẽ không hiển thị được nội dung vừa copy
Last modified 25d ago
Copy link