3. Giao diện

Truy cập mục Blog & Newsletter -> Giao diện, để thiết lập giao diện hiển thị cho trang Blog

Bấm nút Chỉnh sửa vào mục Sửa giao diện Blog của bạn

Giao diện

Thiết lập trang sẽ sử dụng cho việc thiết lập Logo, Favicon.

Với giao diện Hiện đại có phần thiết lập Font chữ, Màu sắc, bạn sẽ chỉnh sửa thêm nội dung này cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn

Thanh điều hướng

Phần thanh điều hướng là phần thiết lập cho menu hiển thị trên trang blog của bạn

Logo : có 4 vị trí hiển thị của logo, bạn chọn vị trí hiển thị phù hợp với nhu cầu thiết kế của bạn ( áp dụng cho theme Hiện đại )

Bài viết

Sau khi thiết lập bài viết nổi bật, bài viết ghim ở mục Bài viết, bạn sẽ bật/ tắt để chọn lựa hiển thị hay không hiển thị trên trang xuát bản Blog

Thứ tự hiển thị giao diện Bài viết nổi bật -> Bài viết Ghim-> Danh sách các bài viết mới nhất

Với giao diện Hiện tại, bạn có thêm phần thiết lập bài viết dạng Lưới hay dạng Danh sách

pageCác trạng thái của bài viết

Chân trang

Bạn thiết lập giao diện chân trang của bạn

  1. Bố cục : cho phép chọn 2 loại bố cục chân trang , bố cục 1 - bố cục giao diện lần lượt theo hàng ngang cột 1 rồi đến cột 2. Bố cục 2- bố cục giao diện lần lượt theo hàng dọc cột 1 rồi đến cột 2.

  2. Thêm các cột thông tin hiển thị (bài viết, danh mục, liên kết , nội dung, hình ảnh...)

  3. Bật tắt phần chính sách bảo mật/ Điều khoản dịch vụ

Widget

Cho phép bạn thiết lập các nội dung tùy biến nội dung hiển thị khác nhau trên giao diện blog

Bạn có thể setup vị trí hiển thị của widget cho trang chủ, trang danh mục, trang bài viết. Nội dung này cũng thiết lập độc lập hoàn toàn giữa bản desktop và mobile.

Chọn vị trí muốn hiển thị Widget và thiết lập nội dung tương ứng