5. Đồng bộ/Không đồng bộ thiết kế

Theo thiết lập mặc định, các thiết kế của phần tử ở bản Desktop sẽ giữ nguyên ở bản Mobile. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh lại thiết kế của phần tử ở bản Mobile và chọn tính năng Không đồng bộ thiết kế để không ảnh hưởng đến phần tử ở bản Desktop.

Lưu ý:

  • Về vị trí của các phần tử: bạn có thể tùy ý sắp xếp lại vị trí của các phần tử ở phiên bản mobile, nhưng vẫn phải nằm trong phạm vi của section đó, không di chuyển phần tử từ section này sang section khác.

  • Khi thêm mới hoặc xóa đi một phần tử, phần tử này sẽ xuất hiện hoặc biến mất ở cả hai bản desktop và mobile.

  • Tính năng Không đồng bộ thiết kế chỉ áp dụng được với các thiết lập về màu sắc, kích thước, cỡ, kiểu chữ, hình nền.

Ví dụ về việc thay đổi hình nền cho riêng bản mobile: