Trỏ tên miền từ Hostinger

Truy cập trang chủ Hostinger tại https://www.hostinger.vn/ và chọn đăng nhập để vào khu vực quản lý tên miền:

Vào quản lý tên miền muốn trỏ tới hosting của LadiPage, thao tác tạo bản ghi.

Trỏ tên miền chính:

Thêm mới 2 bản ghi sau:

  1. Type: CNAME

Name: www

Points to: dns.ladipage.com

2. Type: A

Name: @

Points: 13.229.38.226

Trỏ tên miền phụ :

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanpham.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Type: CNAME Name: sanpham Points to: dns.ladipage.com

Sau khi đã tạo thành công bản ghi tên miền về hosting của LadiPage, bạn chờ bản ghi tên miền cập nhật thành công về LadiPage, sau đó bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo: tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage.

Xác thực tên miền tại LadiPage