Tên miền

Cho phép bạn cấu hình tên miền riêng cho trang của bạn. Nếu không thiết lập tên miền riêng thì trang sẽ sử dụng với tên miền mặc định của hệ thống

Sử dụng tên miền miễn phí của hệ thống

Truy cập mục Cài đặt-> Tên miền -> Tên miền miễn phí. Mỗi tài khoản blog sẽ được cấp một tên miền miễn phí với đuôi là ladi.blog để truy cập kiểm tra giao diện blog đã thiết lập.

Sử dụng tên miền riêng của bạn

Trong trường hợp bạn sử dung gói trả phí của Blog, bạn có thể thêm 1 tên miền riêng để khách hàng truy cập bằng tên miền riêng của bạn

Bước 1: Trỏ tên miền về hosting của LadiPage.

Trỏ tên miền chính:

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của LadiPage:

Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.blog.ladipage.com

Host record: @ Type (Loại): URL Redirect Value (Giá trị): http://www.tenmiencuaban.com Lưu ý: Thay tenmiencuaban.com thành tên miền bạn đang cấu hình.

Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là .tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: blog Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.blog.ladipage.com

Bước 2: Thêm tên miền ,xác thực và bật SSL cho tên miền của trang

Bước 2.1 : Truy cập mục Blog & Newsletter -> Cài đặt-> Tên miền -> Tên miền tùy chỉnh

để thêm tên miền riêng cho của bạn

Bước 2.2 : Bấm Xác thực tên miền

Bước 2.3 : Bật SSL cho tên miền

Tên miền sau khi đã xác thực thành công, sẽ cho phép bật SSL để tăng tính bảo mật cho tên miền

  • Tên miền chính bắt buộc có www ở đầu, ví dụ: www.tenmiencuaban.com

  • Tên miền phụ thì không cần nhập www, ví dụ: blog.tenmiencuaban.com

Thời gian xác thực và bật SSL cho tên miền thành công từ 0-2h.

Blog có cả tên miền miễn phí và tên miền tùy chỉnh, các nội dung thiết lập của blog sẽ hiển thị theo Tên miền tùy chỉnh