14. Layer

Cho phép bạn tìm kiếm các phần tử trên trang, hoặc ẩn/hiện các phần tử trên trang của bạn

Bấm vào mục Tìm kiếm , tìm theo ID của phần tử của bạn trên trang , click vào ID phần tử để đi đến phần hiển thị của phần tử trên builder chỉnh sửa của bạn , hoặc ẩn hiện phần tử đó