5. Export file.ladipage

Tính năng xuất file .ladipage sẽ tải Landing Page đã tạo xuống dưới dạng file để bạn có thể chuyển qua lại giữa các tài khoản LadiPage khác nhau. Lưu ý file này có đuôi .ladipage chỉ có thể sử dụng trên nền tảng LadiPage. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải file .ladipage ở vị trí như hình:

Bước 2: Tải file này lên tài khoản LadiPage khác theo cách sau:

Bấm vào mục Tạo Landing Page, chọn phần Tải File .ladiPage từ máy tính.

Lưu ý:

  • Tài khoản LadiPage starter (Gói miễn phí) không hỗ trợ tải file .ladipage.

  • File .ladipage của landing page chọn kiểu thiết kế Adaptive sẽ không tải lên được tài khoản LadiPage gói Starter (Gói miễn phí)/ PRO/ Standard và Lite.

  • Thành viên được phân quyền là editor (không phải teamleader) và viewer không có quyền tải file .ladipage.

  • Bạn không thể thay đổi kiểu thiết kế giao diện của landing page được tải file .ladipage.

  • Trang landing page tải file .ladipage có sử dụng các font chữ ngoài danh sách font chữ của LadiPage, thì tài khoản nhận file .ladipage cũng cần tải các font chữ này lên tài khoản.

Last updated