Các thiết lập cho LandingPage
Export file.ladipage
Tính năng xuất file .ladipage sẽ tải Landing Page đã tạo xuống dưới dạng file để bạn có thể chuyển qua lại giữa các tài khoản LadiPage khác nhau. Lưu ý file này có đuôi .ladipage chỉ có thể sử dụng trên nền tảng LadiPage. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Tải file .ladipage ở vị trí như hình:
Bước 2: Tải file này lên tài khoản LadiPage khác theo cách sau:
Bấm vào mục Tạo Landing Page, chọn phần Tải File .LadiPage từ máy tính
Tài khoản LadiPage starter (Gói miễn phí) không hỗ trợ tải file .ladipage.
File .ladipage của landing page chọn kiểu thiết kế Adaptive sẽ không tải lên được tài khoản LadiPage gói Starter (Gói miễn phí)/ PRO/ Standard và Lite.
Copy link