12. Sử dụng Shortcut - Phím tắt

Các phím tắt cho phép bạn có thể chỉnh sửa Landing Page của mình một cách dễ dàng và tiện lợi.

Last updated