LadiPage là gì?

LadiPage là nền tảng thiết Landing Page cho nhà quảng cáo Việt Nam. Giúp bạn có thể tự tay thiết kế ra các Landing Page mà không cần biết về kỹ thuật.

Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn hoàn thành một trang Landing Page hoàn chỉnh và chạy quảng cáo.

Nếu bạn chưa hiểu rõ về Landing Page, hãy đọc thêm về định nghĩa, vai trò và cách làm nội dung cho Landing Page tại phần này:

Tiếp đó, hãy bắt đầu làm quen với nền tảng LadiPage - công cụ kéo thả giúp bạn tự tay thiết kế Landing Page: