Trang cảm ơn - Popup khác

Khi dùng popup tự tạo làm trang cảm ơn, bạn hoàn toàn có thể thiết kế và tùy chỉnh nội dung cho phù hợp hơn với thiết kế landing page gốc.

Bước 1: Tạo mới popup sử dụng giao diện mẫu hoặc tự thiết kế một popup trắng:

Bước 2: Kiểm tra tên của popup cảm ơn vừa tạo:

Bước 3: Sử dụng popup cảm ơn cho form.

Sau khi tạo và thiết kế xong popup, bạn vào lại Form đăng ký--> Lưu data --> Trang cảm ơn khác--> Chọn tên của popup cảm ơn vừa tạo.

Nếu bạn tạo nhóm form với các phần tử khác, bạn bấm chuột trái 2-3 lần để chọn đúng form đăng ký nhé.

Như vậy sau khi khách hàng điền xong thông tin và gửi thì popup cảm ơn bạn vừa tạo sẽ hiện ra.

Last updated