Countdown

Tính năng này cho phép bạn có thể thêm đồng hồ đếm ngược vào Landing Page một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để thêm Đồng hồ đếm ngược bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo đồng hồ đếm ngược:

Bạn vào thanh công cụ nhanh-> chọn Countdown.

Hoặc bạn vào phần Thêm mới -> Ứng dụng --> Countdown.

Bước 2: Cài đặt kiểu đếm ngược.

Tại phần Thiết lập Countdown bạn có thể lựa chọn các kiểu đếm ngược: Phút, Hằng ngày và Thời gian kết thúc.

  1. Phút: Đếm ngược thời gian theo số phút nhập vào, mỗi lần khách truy cập vào trang (tính cả F5 lại trang) đồng hồ sẽ đếm ngược từ số phút mà bạn thiết lập về 0.

  2. Hằng ngày: Đếm ngược giữa 2 thời điểm trong ngày và lặp lại vào các ngày tiếp theo. Thời gian tối đa lặp lại là 24h.

  3. Thời gian kết thúc: Đếm ngược tới thời gian kết thúc chỉ định (Định dạng: Năm-Tháng-Ngày Giờ: Phút: Giây)

Bước 3: Cài đặt thiết kế cho đồng hồ đếm ngược.

  • Bạn có thể cài đặt không hiển thị thông số của Ngày hoặc giờ/phút/giây, bạn tắt phần hiển thị của từng thông số như hình dưới.

  • Để cài đặt nền cho ô thông số của đồng hồ đếm ngược, bạn vào mục Thiết lập --> Thiết kế--> Màu & Hình nền.

Cài đặt sự kiện sau khi đồng hồ kết thúc

Khi đồng hồ đếm ngược về 0, bạn có thể cài đặt sự kiện tiếp theo để trang landing page thêm hấp dẫn. Các sự kiện bạn có thể sử dụng: Mở popup, Mở liên kết, Ẩn/hiện phần tử, Chuyển TabSet Value.

Mẹo thiết kế Đồng hồ đếm ngược

  1. Để bo góc phần nền của đồng hồ đếm ngược bạn có thể thiết lập ở mục Viền & Bo góc.

  2. Bạn có thể thêm nhãn Ngày / Giờ / Phút / Giây bằng cách thêm phần tử Tiêu đề, thay đổi kích thước màu sắc cho phù hợp và di chuyển đến vị trí tương ứng.

3. Sử dụng các đoạn mẫu section đã có sẵn đồng hồ ngược để sử dụng, kéo phần đồng hồ vào vị trí mong muốn và xóa section thừa đi.