2. Hiệu ứng rê chuột

Hiệu ứng thay đổi màu khi khách hàng rê chuột tới phần tử.

Hiệu ứng rê chuột giúp tăng sự nổi bật cho phần tử, kích thích người dùng bấm vào phần tử. Ví dụ:

Để cài đặt hiệu ứng rê chuột đổi màu, bạn vào Thiết lập --> Hiệu ứng--> Hiệu ứng rê chuột--> Chọn màu bạn muốn khách hàng bấm vào đổi màu.

Hiệu ứng phóng to

Hiệu ứng phóng to nút khi bạn di chuyển chuột vào được hiển thị như sau:

Để thiết lập hiệu ứng này, bạn chọn Thiết lập-> Hiệu ứng -> Hiệu ứng rê chuột -> chọn Phóng to, bạn điền % kích thước muốn phóng to.

Trắng đen

Giúp bạn tạo filter trắng đen ( thường áp dụng cho ảnh ) , tỷ lệ phần trăm càng cao thì filter càng rõ rệt

Ontop (lên trên)

Trong trường hợp phần tử bạn đang thiết lập nằm dưới 1 phần tử khác, thì phần nội dung ontop sẽ giúp phần tử đó hiển thị phía trên khi chạy hiệu ứng.