Các thiết lập cho LandingPage
Hiệu ứng rê chuột

Hiệu ứng thay đổi màu nút bấm

Hiệu ứng rê chuột giúp tăng sự nổi bật cho Nút Bấm, kích thích người dùng click vào nút. Ví dụ:
Lưu ý : Trước khi thiết lập hiệu ứng rê chuột, bạn vào phần Thuộc tính- Thiết kế -> Màu & hình nền, đưa phần màu sắc về Màu Cơ bản
Để thiết lập hiệu ứng này, bạn chọn Thuộc tính-> Hiệu ứng -> Hiệu ứng rê chuột -> và chọn màu muốn thay đổi khi rê chuột vào:

Hiệu ứng phóng to

Hiệu ứng phóng to nút khi bạn di chuyển chuột vào được hiển thị như sau:
Để thiết lập hiệu ứng này, bạn chọn Thuộc tính-> Hiệu ứng -> Hiệu ứng rê chuột -> và chọn Phóng to , bạn chọn kích thước muốn điều chỉnh

Ontop ( lên trên )

Trong trường hợp phần tử bạn đang thiết lập nằm dưới 1 phần tử khác, thì phần nội dung ontop sẽ giúp phần tử đó hiển thị phía trên khi chạy hiệu ứng
Copy link
On this page
Hiệu ứng thay đổi màu nút bấm
Hiệu ứng phóng to
Ontop ( lên trên )