Chèn bản đồ (Google Maps)
Để chèn bản đồ từ Google Maps vào Landing Page bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
1. Truy cập https://www.google.com/maps 2. Nhập địa chỉ bạn muốn hiển thị trên bản đồ, sau khi ra kết quả đúng theo ý mình bạn bấm chọn Chia sẻ.
3. Chọn mục Nhúng bản đồ, sau đó chọn kích thước và bấm nút sao chép mã HTML. 4. Tại giao diện chỉnh sửa Landing Page, tại menu bên trái chọn Thêm mới -> Mã HTML 5. Bấm chọn Sửa HTML sau đó dán đoạn mã HTML vừa copy được từ Google Maps vào và bấm nút cập nhật. Sau đó di chuyển phần tử đến vị trí mong muốn hiển thị trên Landing Page.
Tips: Thay width=100% height=100% nếu bạn muốn khung maps hiển thị theo khung HTML bạn đã kéo ban đầu.
Copy link