Khóa phần tử

Chức năng khóa phần tử cho phép bạn khóa vị trí và định dạng của phần tử tránh bị di chuyển hoặc thay đổi ngoài ý muốn.

Lựa chọn phần tử bạn muốn khóa và chọn biểu tượng "..." rồi chọn Khóa phần tử:

Nếu bạn không di chuyển hoặc thao tác được một phần tử nào đó, hãy để ý ở góc phần tử có dấu "Lock" hay không, nếu có bạn cần lựa chọn như phía trên để mở khóa phần tử: