Section Global

Tính năng cho phép bạn tạo và cập nhật nội dung section cho hàng loạt các trang landing page, thay vì phải cập nhật bằng tay từng trang landing page.

1. Cách tạo Section Global.

Bạn tạo 1 section như bình thường, theo những nội dung và nhu cầu thiết kế của bạn, sau đó vào mục Thiết lập Section - Lưu Section- Tích chọn vào mục Section Global - bấm Lưu.

Section Global sẽ được lưu ở mục Section Global trong mục Section --> Xem thêm--> Section Global.

2. Sử dụng Section Global.

Trang landing page nào bạn muốn sử dụng Section Global, bạn vào danh sách Section Global, bấm sử dụng Section Global bạn muốn.

3. Chỉnh sửa và cập nhật nội dung cho Section Global.

Để thao tác chỉnh sửa vào 1 Section Global, bạn chọn vào Section đó và bấm nút Chỉnh sửa để bắt đầu sửa nội dung của Section Global.

Sau khi chỉnh sửa nội dung theo mong muốn của bạn, bạn cần bấm vào nút LƯU trên Section,để có thể lưu lại nội dung vừa thao tác và cập nhật nội dung cho toàn bộ các trang landing page đang sử dụng section Global đó.

4, Cài đặt để load luôn section global khi vào trang

Khi sử dụng section global làm phần menu của trang, bạn muốn vào trang thì sẽ load được luôn nội dung của section global, thì bạn thiết lập cài đặt như hướng dẫn sau :

Truy cập mục cài dặt của section global -> Nâng cao -> Tùy chỉnh nâng cao, bật nút Hiển thị khi vào trang

Lưu ý:

  • Bạn cần bấm Lưu trên Section Global để cập nhật nội dung lên trang đã xuất bản, Không phải là thao tác bấm Lưu và xuất bản landing page ở mục Xuất bản trang.

  • Tính năng áp dụng cho tài khoản Pro/Stadard (10 Section Global), Business/ Enterprise/ Premium.

  • Section Global áp dụng theo tài khoản, vì vậy nếu bạn tải file .ladipage trang landing page có sử dụng Section Global, để tải lên tài khoản khác, thì trang landing page tải lên ở tài khoản khác sẽ không hiển thị Section Global.

Last updated