8. Xóa Landing Page

Xóa Landing Page sẽ xóa hết toàn bộ nội dung của trang, trang sẽ không còn tồn tại trong phần quản lý Landing Page cũng như khách hàng của bạn không thể truy cập vào trang được nữa.

Khôi phục Landing Page đã xóa

Nếu bạn "lỡ tay" xóa mất một Landing Page vẫn cần sử dụng, bạn hoàn toàn có thể khôi phục lại Landing Page này, hệ thống sẽ lưu các Landing Page đã xóa trong vòng 30 ngày, sau 30 ngày landing page đã xóa sẽ không còn nằm trong mục Đã Xóa và bạn không thể khôi phục landing page này.

Trong mục Tất cả trạng thái -> chọn trạng thái Đã xóa, sau đó chọn biểu tượng "..." ở Landing Page cần khôi phục và chọn Khôi phục.

Last updated