7. Đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang Shopify

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết.

Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Shopify.

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên Liên kết: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

API URL lấy từ tài khoản Shopify của bạn

Cách lấy API URL.

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form.

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.

Bấm nút Chọn để sử dụng tài khoản liên kết Shopify bạn muốn dùng.

Nhập Tên cấu hình để lưu lại cấu hình form vừa tạo và bấm nút Hoàn tất.

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.

Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":

Bước 5 : Sau khi chọn cấu hình form, bạn cần phải vào form dăng ký của bạn, chọn SẢN PHẨM trên Shopify sẽ hiển thị trên form của bạn theo chi tiết hướng dẫn tại đây.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang mục Orders trên Shopify.

Lưu ý: Đối với trường thông tin giao hàng (shipping address) thì phần First Name và Last Name sẽ bị lặp lại trùng nhau, và thông tin địa chỉ sẽ chỉ thêm được vào mục Address và City.