Hiển thị Fanpage trên Landing Page

Để nhúng fanpage lên Landing Page, bạn truy cập vào link https://goo.gl/DoVHiZ và thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn phần "Page plugin" --> Dán đường link Fanpage bạn muốn nhúng--> chỉnh sửa phần chiều cao và chiều rộng theo mong muốn.

Bạn có thể chọn nhúng nhiều phần khác, ví dụ Nút Thích:

Bước 2: Lấy mã iFrame

Bước 3: Dán mã code trên vào Landing Page sử dụng tính năng Mã HTML

Dán mã và ấn cập nhật.

Sau đó xuất bản để kiểm tra phần hiển thị.