8. Hiển thị Fanpage trên Landing Page

Để nhúng fanpage lên Landing Page, bạn truy cập vào link https://goo.gl/DoVHiZ và thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn phần "Page plugin" --> Dán đường link Fanpage bạn muốn nhúng--> chỉnh sửa phần chiều cao và chiều rộng theo mong muốn.

Bạn có thể chọn nhúng nhiều phần khác, ví dụ Nút Thích:

Bước 2: Lấy mã iFrame: Sau đó bạn bấm vào mục lấy mã, và sao chép đoạn mã Iframe.

Bước 3: Dán mã code trên vào Landing Page sử dụng tính năng Mã HTML

Dán mã và ấn cập nhật.

Trang chỉnh sửa sẽ không sẽ không hiển thị nội dung của mã nhúng HTML, bạn xuất bản hoặc xem trước trang để thấy hiển thị của HTML thêm vào.

Tips: Thay width=100% height=100% nếu bạn muốn khung maps hiển thị theo khung HTML bạn đã kéo ban đầu.