Hiển thị Fanpage trên Landing Page
Để nhúng fanpage lên Landing Page, bạn truy cập vào link https://goo.gl/DoVHiZ và thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn phần "Page plugin" --> Dán đường link Fanpage bạn muốn nhúng--> chỉnh sửa phần chiều cao và chiều rộng theo mong muốn.
Bạn có thể chọn nhúng nhiều phần khác, ví dụ Nút Thích:
Bước 2: Lấy mã iFrame
Bước 3: Dán mã code trên vào Landing Page sử dụng tính năng Mã HTML
Dán mã và ấn cập nhật.
Sau đó xuất bản để kiểm tra phần hiển thị.
Copy link