Hướng dẫn tạo Token và Group ID ở Telegram

  1. Hướng dẫn tạo Token

Bước 1 :Kết nối với @BotFather bằng liên kết: https://telegram.me/BotFather. Khi cửa sổ trò chuyện với bot sẽ được mở trong Telegram, nhấn nút Start.

Bạn sẽ thấy văn bản này:

Nhấp vào /newbot và chọn tên cho bot.

P.S. Vui lòng nhập tên bot của bạn. Sau đó, bạn phải chọn tên người dùng cho bot của bạn. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Khi tên người dùng được chọn, bot của bạn sẽ được tạo tự động và sẵn sàng để sử dụng. Sau đó bạn sẽ thấy một thông báo như sau.

2. Hướng dẫn lấy ID Group Telegram

Bước 1: Truy cập đường dẫn :https://web.telegram.org

Bước 2: Truy cập vào Group mà bạn muốn lấy ID và mở đường dẫn của Group ở trình duyệt .Ví dụ https://web.telegram.org/z/#-456422862

Bước 3: Lấy ID Group Telegram của bạn :456422862( đây chính là ID group )

Trong trường hợp bạn sử dụng bản cập nhật của Telegram, trên phần đường dẫn không có hiển thị id group, thì bạn làm theo hướng dẫn sau :

Thêm : RawDataBot vào group của bạn (group chứa con BOT bạn đã thêm )

Hiển thị thông tin của Telegram Bot Raw, bạn copy ID group như phần nội dụng ảnh hướng dẫn

Lưu ý: bạn cần thêm con BOT đã tạo vào Group nhận dữ liệu của bạn ở Telegram.

Mở app Tele ở Desktop hoặc Mobile ,chọn Group của bạn, dấu... bên tay phải, Add Members,,bạn tìm kiếm theo tên con BOT bạn đã tạo và thêm vào Group