Links

Sửa lỗi chia sẻ trên Facebook và Zalo

Nếu nội dung/hình ảnh khi chia sẻ qua Facebook/Zalo không đúng với nội dung/hình cài đặt, bạn thao tác theo cách sau.
Bạn truy cập vào đường dẫn sau:
Và thao tác các bước như sau:
Bước 1: Nhập tên miền landing page.
Bước 2: Click vào “Sửa lỗi”.
Bước 3: Click vào “Thu thập lại” đến khi hiện thị nội dung/ hình ảnh chia sẻ đúng như ở bên dưới.
Lưu ý:
  • Nếu bấm thu thập lại vẫn không hiển thị hình ảnh đúng, bạn thay đổi định dạng ảnh cài đặt từ png sang jpg và để kích thước ảnh gợi ý: 1200*630px.
  • Đăng xuất tài khoản Facebook và Zalo rồi mới chia sẻ lại link để kiểm tra thay đổi.
  • Phần gợi ý thiếu thẻ alt của ảnh chia sẻ không ảnh hưởng tới hoạt động và hiển thị của trang landing page khi khách hàng truy cập hoặc chia sẻ.