Điều chỉnh kích thước ảnh

Bạn có thể điều chỉnh kích thước ảnh bằng cách co kéo các góc ảnh hoặc thay đổi thông số trong ô kích thước:

Tips: Kéo chuột ở góc phải dưới của ảnh để giữ nguyên tỷ lệ cao và rộng của ảnh.