13. Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Xác thực email tài khoản.

Để tạo được tên miền và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage, bạn cần phải Xác thực Email tài khoản theo các bước sau.

Lưu ý: tài khoản kích hoạt gói trả phí 01 năm trở lên hoặc tài khoản starter (Free) được thêm vào làm thành viên gói phân quyền (Business/Premium/ Enterpise) thì tự động được xác thực email tài khoản trên hệ thống LadiPage, bạn có thể bỏ qua bước này.

Có 2 cách xác thực email tài khoản:

Cách 1: Truy cập vào builder chỉnh sửa, ở phần danh sách Landing Page, bấm nút Xác thực ngay:

Cách 2: Truy cập vào phần Quản lý tài khoản--> Tài khoản --> Xác thực Email:

LadiPage sẽ cung cấp đường dẫn xác thực tài khoản vào Gmail đăng ký tài khoản LadiPage. Nếu bạn không nhận được email từ LadiPage trong hộp thư đến, bạn có thể kiểm tra trong cả mục spam hoặc quảng cáo của Gmail.

Sửa tên store.

Bạn có thể sửa tên store hiển thị của tài khoản:

Bạn truy cập mục Cài đặt --> Cài đặt chung--> chỉnh sửa Tên Store.

Sửa thông tin tên tài khoản/ số điện thoại và mật khẩu đăng nhập.

Tên tài khoản của bạn hiển thị trong tài khoản như trong hình dưới đây:

Bạn truy cập vào Quản lý tài khoản --> Tài khoản --> Chọn sửa thông tin/ Đổi mật khẩu để chỉnh sửa thông tin:

Lưu ý: Bạn không thể chủ động thay đổi email đăng ký tài khoản. Bạn muốn thay đổi thông tin email đăng ký tài khoản, vui lòng liên hệ livechat hoặc gọi hotline 0972 220 777 để được hỗ trợ.

Đăng xuất trên tất cả các thiết bị.

Nếu bạn đã từng đăng nhập tài khoản LadiPage trên nhiều thiết bị khác nhau và chưa đăng xuất ra các thiết bị đó, thì bạn có thể sử dụng tính năng Đăng xuất trên tất cả các thiết bị để đảm bảo tính bảo mật.

Bạn truy cập vào Quản lý tài khoản --> Tài khoản --> Đăng xuất trên tất cả các thiết bị.

Xem thời hạn sử dụng

Để xem thời hạn sử dụng, bạn vào phần tài khoản hoặc truy cập vào cài đặt --> Thông tin gói dịch vụ để xem chi tiết Ngày kích hoạt và Ngày hết hạn của gói dịch vụ đang sử dụng.

Last updated