Trỏ tên miền từ PA Việt nam
Truy cập trang quản trị tên miền của P.A Việt Nam và nhập thông tin tài khoản: https://access.pavietnam.vn/
  1. 1.
    Trỏ tên miền chính:
Trong mục Default/ Cấu hình domain, bạn Thêm mới 2 bản ghi sau:
Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226
2. Trỏ tên miền phụ:
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: sanphama Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage:
Copy link