Trỏ tên miền qua Cloudflare & Sử dụng SSL Cloudflare
Đăng ký tài khoản tại https://www.cloudflare.com và làm theo hướng dẫn trỏ Nameserver từ nhà cung cấp tên miền về Cloudflare. Sau khi thành công bạn tạo 3 bản ghi sau ở phần DNS
1.1 Bản ghi cho việc trỏ Tên miền chính Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226 Host record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
*Lưu ý : tắt biểu tượng đám mây như ảnh hướng dẫn cho bản ghi CNAME.
1.2 Bản ghi cho việc trỏ Tên miền phụ
Host record: khuyenmai (là tiền tố phụ mà bạn muốn sử dụng. Tên miền phụ sau đó sẽ có dạng khuyenmai.tenmiencuaban.com) Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Host record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
1.3 Sử dụng SSL miễn phí của Cloudflare
Nếu bạn muốn sử dụng SSL miễn phí Cloudflare chỉ cần bật biểu tượng đám mây ở phần Proxy status cho tên miền, tên miền phụ của mình.
Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage:
Copy link