Tên miền

Cách xuất bản Landing Page sử dụng Tên miền riêng của bạn trên nền tảng LadiPage

Nếu như ví website hay Landing Page giống như ngôi nhà, thì tên miền chính là địa chỉ nhà để người khác tìm đến ngôi nhà của bạn. Tên miền xuất hiện dưới dạng một đường link như bạn hay nhìn thấy, ví dụ www.ladipage.vn. Khi khách hàng truy cập vào tên miền này họ sẽ nhìn thấy trang web của bạn.

Cũng giống như địa chỉ nhà, bạn cần phải mua và đăng ký sở hữu với những bên cung cấp tên miền trước khi có thể sử dụng được nó. Mỗi một tên miền là độc nhất, nếu người khác đã sở hữu tên miền đó thì bạn sẽ không thể mua nữa.

Một tên miền sẽ chỉ gắn với 1 trang web. Đi kèm với tên miền chính sẽ có tên miền phụ và các thư mục con. Ví dụ về tên miền chính: tenmiencuaban.com Ví dụ về tên miền phụ: sanpham.tenmiencuaban.com Ví dụ về thư mục con: tenmiencuaban.com/sanpham Tên miền phụ có thể tạo miễn phí trong tài khoản quản trị tên miền và có thể độc lập trỏ về trang web/hosting khác ngoài website chính đang sử dụng tên miền chính. Thư mục con có thể tạo ra theo tên miền chính và tên miền phụ.

Trỏ tên miền chính về LadiPage

Nếu bạn muốn sử dụng tên miền chính dạng tenmiencuaban.com cho trang Landing Page, bạn cần đảm bảo tên miền này đang không gắn với trang web nào hoặc đang gắn vào một trang web mà bạn không còn nhu cầu sử dụng nữa. Để trỏ tên miền chính về Landing Page bạn thực hiện theo các bước sau:

BƯỚC 1: Truy cập trang quản trị tên miền (với tài khoản đăng nhập được cung cấp bởi các bên mà bạn mua tên miền): Ví dụ: Trang quản trị tên miền của: P.A Việt Nam: https://access.pavietnam.vn/ Mắt Bão: https://id.matbao.net/ Nhân Hòa: http://zonedns.vn/ Tenten: https://domain.tenten.vn/

BƯỚC 2: Tìm phần Quản lý/Cấu hình DNS Chọn tên miền bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi (record) mới và điền các giá trị như sau: Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Đồng thời bạn cần tạo thêm một bản ghi nữa và điền các giá trị như sau: (Ý nghĩa của bản ghi này là để người dùng có thể đánh tên miền của bạn mà không cần thêm www.) Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226 Như vậy là bạn đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage.

BƯỚC 3: Xuất bản Landing Page và điền tên miền mà bạn vừa cài đặt trỏ về.

  • Trong trang builder.ladipage.com, tìm phần Tên miền ở cột bên trái, sau đó chọn Tạo tên miền mới -> Chọn Nền tảng "LadiPage DNS" -> Điền tên miền vừa trỏ về: www.tenmiencuaban.com (lưu ý nhớ điền cả www) -> Tạo tên miền.

  • Ở cột thao tác của mỗi tên miền, chọn dấu ba chấm ... và chọn Xác thực ngay.

  • Vào chỉnh sửa trang Landing Page cần xuất bản, ở cột bên phải chọn Xuất bản -> Tên miền riêng -> Xuất bản với tên miền riêng -> Chọn tên miền -> Xuất bản lại.

Tạo và trỏ tên miền phụ về LadiPage

Nếu bạn đã có một website chính và một tên miền chính đi kèm, phương án tối ưu nhất là sử dụng tên miền phụ cho Landing Page. (Ví dụ về tên miền chính: tenmiencuaban.com. Ví dụ về tên miền phụ: chiendich.tenmiencuaban.com). Việc sử dụng tên miền phụ theo tên miền chính vẫn giữ được thương hiệu của bạn, tăng mức độ tin cậy cho trang Landing Page và vẫn giúp bạn chạy Landing Page và website độc lập với nhau.

Tên miền phụ có thể tạo miễn phí trong tài khoản quản trị tên miền của bạn. Sau khi tạo được tên miền phụ, bạn cần trỏ tên miền phụ đó về hosting của LadiPage theo hướng dẫn sau:

BƯỚC 1: Truy cập trang quản trị tên miền (với tài khoản đăng nhập được cung cấp bởi các bên mà bạn mua tên miền): Ví dụ: Trang quản trị tên miền của: P.A Việt Nam: https://access.pavietnam.vn/ Mắt Bão: https://id.matbao.net/ Nhân Hòa: http://zonedns.vn/ Tenten: https://domain.tenten.vn/

BƯỚC 2: Tìm phần Quản lý/Cấu hình DNS Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi (record) mới và điền các giá trị như sau: Host record: sanphama Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com Như vậy là bạn đã tạo và trỏ thành công tên miền phụ sanphama.tenmiencuaban.com về hosting của LadiPage.

BƯỚC 3: Xuất bản Landing Page và điền tên miền phụ mà bạn vừa cài đặt trỏ về. Tên miền phụ gắn với Landing Page này sẽ chạy độc lập với tên miền chính gắn với website chính.

  • Trong trang builder.ladipage.com, tìm phần Tên miền ở cột bên trái, sau đó chọn Tạo tên miền mới -> Chọn Nền tảng "LadiPage DNS" -> Điền tên miền phụ vừa trỏ về: sanphama.tenmiencuaban.com -> Tạo tên miền.

  • Ở cột thao tác của mỗi tên miền, chọn dấu ba chấm ... và chọn Xác thực ngay

  • Vào chỉnh sửa trang Landing Page cần xuất bản, ở cột bên phải chọn Xuất bản -> Tên miền riêng -> Xuất bản với tên miền riêng -> Chọn tên miền -> Xuất bản lại.

Xác thực tên miền

Để xác thực tên miền và loại bỏ dòng chữ Powered by LadiPage ở cuối trang nếu bạn đang sử dụng tên miền riêng bạn cần thực hiện tạo bản ghi CNAME cho tên miền của mình như sau:

Host Record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Sau khi thực hiện trỏ xong bản ghi cho tên miền, bạn cần truy cập lại phần Tên miền trong LadiPage Builder. Sau đó tại phần thao tác chọn Xác thực ngay cho tên miền của bạn.

Nếu sau khi trỏ tên miền mà vẫn chưa xác thực được bạn vui lòng chờ khoảng vài giờ sau đó thử lại. Hoặc có thể liên hệ với bộ phận support qua kênh Livechat để được trợ giúp.

Thư mục con

Với tài khoản Landing Page nâng cao, bạn có thể tạo không giới hạn Landing Page. Nếu bạn đã trỏ tên miền chính hoặc tên miền phụ về LadiPage, bạn hoàn toàn có thể tạo những thư mục con để gắn với các trang Landing Page đó. Cách tạo thư mục con như sau:

BƯỚC 1: Trỏ tên miền về LadiPage như hướng dẫn tại đây.

BƯỚC 2: Vào chỉnh sửa trang Landing Page cần xuất bản, ở cột bên phải chọn Xuất bản -> Tên miền riêng -> Xuất bản với tên miền riêng -> Chọn tên miền -> Nhập đường dẫn (chính là tên thư mục con bạn muốn tạo) -> Xuất bản lại.