Xuất bản Landing Page lên nền tảng WordPress
Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây
Để tải Landing Page lên website WordPress bạn cần thực hiện theo hai phần sau đây:

PHẦN 1: Cài đặt Plugin LadiPage trong Wordpress

 1. 1.
  Đăng nhập trang quản trị website WordPress của bạn với quyền Admin
 2. 2.
  Tại menu Plugins chọn Add New để cài đặt plugins mới
 3. 3.
  Tại khung tìm kiếm plugins nhập "ladipage". Tại kết quả tìm kiếm bạn sẽ thấy plugin LadiPage - Landing Page Builder. Bấm chọn Install Now sau đó bấm chọn Activate
4. Chọn mục LadiPage tại menu bên trái của trang quản trị, sau đó sao chép lại nội dung trong 2 ô API KEYAPI URL ( Lưu ý : bấm Save Changes sau khi lấy API )
5. Tại trang Quản lý tên miền bấm chọn Tạo tên miền mới (lưu ý xác thực email tài khoản để tạo được tên miền mới, hướng dẫn chi tiết tại đây). 6. Mục Nền tảng chọn WordPress sau đó nhập API URLAPI KEY mà bạn vừa sao chép ở bước 4. Bấm nút Tạo tên miền để hoàn tất.

PHẦN 2: Xuất bản Landing Page thành thư mục con trên Wordpress

Để xuất bản Landing Page sau khi đã thiết kế lên website WordPress các bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác thực tên miền trên LadiPage (Mục đích của bước này là để gỡ bỏ dòng chữ "Landing Page miễn phí" trên trang. Bước này chỉ có thể sử dụng khi bạn đã nâng cấp lên gói Pro, Premium/Enterprise).
Đầu tiên, bạn cần vào phần quản lý tên miền chính của mình (chính là tên miền ở ô API URL ở phần 1).
Tạo bản ghi sau trong phần quản lý DNS của tên miền: Host Record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Sau đó vào phần Quản lý tên miền của LadiPage, và "Xác thực" tên miền đó.
Bước 2: Xuất bản.
 1. 1.
  Bấm nút Xuất bản Landing Page tại thanh công cụ bên phải trong LadiPage Builder.
 2. 2.
  Chọn mục Tên miền riêng và chọn Xuất bản với tên miền riêng
 3. 3.
  Tại phần Chọn tên miền bạn chọn địa chỉ website WordPress của bạn.
 4. 4.
  Nhập tên thư mục con mà bạn muốn tạo sau dấu "/"
 5. 5.
  Bấm nút Xuất bản lại để tải Landing Page lên WordPress. Sau khi xuất bản xong ngay lập tức bạn có thể truy cập vào đường dẫn vừa được xuất bản thành công.
Lưu ý: Trong trường hợp xuất bản mà bạn gặp lỗi như trường hợp dưới đây:
thì bạn cần vào lại phần plugin LadiPage trong quản trị Wordpress, và nhập đoạn Key trong thông báo trên vào phần như ảnh sau:
và ấn Publish.