Xuất bản Landing Page lên nền tảng Haravan
Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây
Để tải Landing Page lên nền tảng Haravan trước tiên bạn cần phải có tài khoản tại Haravan. Sau đó bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Đảm bảo bạn đã trỏ tên miền chính về hosting của Haravan để sử dụng cho website chính.
Bước 2: Truy cập trang quản lý tên miền ở đơn vị mà bạn mua tên miền, sau đó tạo bản ghi sau trong phần quản lý DNS của tên miền: Host Record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com *Việc tạo bản ghi này nhằm mục đích bỏ phần nhãn "Landing Page miễn phí" ở chân trang. Bạn cần nâng cấp lên gói Pro, Premium/Enterprise để có thể làm được phần này.
Bước 3: Tại trang Quản lý tên miền bấm chọn Tạo tên miền mới (lưu ý xác thực email tài khoản để tạo được tên miền mới, hướng dẫn chi tiết tại đây).
Trong mục Nền tảng chọn Haravan sau đó nhập Tên miền của bạn (là tên miền bạn vừa trỏ) và nhập đường dẫn trang quản lý Haravan (như hình dưới) vào ô API URL:
Chọn Tạo tên miền và Đăng nhập tài khoản Haravan của bạn (Nếu đã đăng nhập rồi có thể bỏ qua bước này):
Bước 4: Xác thực tên miền (lưu ý: bạn cần nâng cấp tài khoản lên gói Pro để có thể sử dụng tính năng này):
Vào phần "Thao tác" của tên miền vừa trỏ và chọn "Xác thực ngay":

Bước 5: Xuất bản Landing Page lên Haravan

Để xuất bản Landing Page sau khi đã thiết kế lên Haravan các bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
 1. 1.
  Bấm nút Xuất bản Landing Page tại thanh công cụ bên phải trong LadiPage Builder
 2. 2.
  Chọn mục Tên miền riêng và chọn Xuất bản với tên miền riêng.
 3. 3.
  Tại phần Chọn tên miền bạn chọn tên miền bạn đã trỏ phía trên và điền tên thư mục con đằng sau dấu "/" (chính là địa chỉ sẽ dẫn đến trang Landing Page).
 4. 4.
  Bấm nút Xuất bản lại để tải Landing Page lên Haravan.
 5. 5.
  Sau khi xuất bản xong ngay lập tức bạn có thể truy cập vào đường dẫn vừa được xuất bản thành công.