Tải Landing Page lên hosting riêng
Sau khi thiết kế Landing Page trên nền tảng LadiPage, bạn có thể tải file HTML của Landing Page đó để sử dụng trên hosting riêng của mình.
Trên trang Quản lý Landing Page, lựa chọn menu tùy chỉnh của Landing Page muốn tải và chọn Export .html như hình dưới đây:
Sau khi tải file HTML của Landing Page lên hosting riêng để sử dụng, bạn cần làm thêm bước xác thực tên miền sau đây để mất đi dấu "Landing Page miễn phí" trên trang.
Đầu tiên, bạn cần vào phần quản lý tên miền chính của mình (ví dụ bạn đang có website chính là www.abc.com và bạn muốn đưa trang Landing Page trở thành một thư mục con là www.abc.com/ldp, thì bạn cần truy cập vào phần quản lý tên miền www.abc.com):
Bước 1: Tạo bản ghi sau trong phần quản lý DNS của tên miền: Host Record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Bước 2: Tại trang Quản lý tên miền bấm chọn Tạo tên miền mới (lưu ý xác thực email tài khoản để tạo được tên miền mới, hướng dẫn chi tiết tại đây).
Sau khi tạo tên miền, bạn vào phần "Thao tác" của tên miền đó và chọn "Xác thực ngay":
Như vậy là bạn có thể dùng trang Landing Page trên hosting riêng mà không bị vướng dấu "Landing Page miễn phí".
Copy link