LadiPage Spin Lucky - Vòng quay may mắn

Để thiết lập Vòng quay may mắn, bạn vào phần Ứng dụng -> Spin Lucky và chọn bánh răng Thiết lập.

Thiết lập các nội dung tương ứng bên dưới:

  1. Danh sách kết quả: - Mã coupon: mã giảm giá khách hàng nhận được sau khi quay vòng quay - Chữ: nội dung sẽ hiển thị ở vòng quay may mắn - %: tỉ lệ quay vào các ô trên vòng quay

  2. Popup kết quả và Lời nhắn: Nếu bạn dùng Popup mặc định thì sẽ hiển thị phần nội dung LỜI NHẮN tương ứng ở phía dưới. Trong trường hợp muốn dùng Popup tùy chọn, bạn tạo 1 Popup mới rồi sử dụng.

  3. Hình nền Bạn có thể tùy chỉnh lại phần hình nền theo mong muốn sử dụng, kích thước tiêu chuẩn cho ảnh nền là 400*400px. Tham khảo thêm Kho thư viện ảnh nền tại đây.

Cách hiển thị kết quả vòng quay trên popup kết quả

Sau khi khách hàng quay vòng quay may mắn, bạn muốn kết quả vòng quay tự động điền vào POPUP kết quả , ở form trên popup, bạn sử dụng thêm trường : Mã giảm giá

Trong trường hợp không muốn khách hàng bấm sửa được trường thông tin này, bạn có thể cho ẩn đi trường Mã giảm giá ở form đăng ký, thông tin vẫn gửi đầy đủ về kênh lưu trữ của bạn

Chọn trường Mã giảm giá để sử dụng
Cách ẩn đi trường Mã giảm giá trên form đăng ký

Ngoài ra, trong trường hợp bạn muốn hiển thị mã giảm giá khách hàng đã quay được trên popup , ví dụ chúc mừng bạn đã quay thành công mã giảm giá 15% , bạn thiết lập như sau: Vào phần Thêm mới- Tiêu đề, chỉnh sửa nội dung tiêu đề thành : Chúc mừng bạn đã quay thành công {{coupon_text}}

Các code tùy chỉnh cho phần vòng quay may mắn

Một số đoạn code nâng cao sau bạn có thể thêm vào phần Mã tùy chỉnh nâng cao trong thiết lập Vòng quay may mắn.

  • Code hiển thị 1 phần tử, 1 popup hay 1 section sau khi kết thúc vòng quay:

ladi('HEADLINE50').show();

  • Code ẩn vòng quay ngay sau khi kết thúc lượt quay:

ladi('SPINLUCKY41').hide();

  • Code kéo đến một section nào đó khi kết thúc lượt quay:

ladi('SECTION52').scroll();

  • Thêm lượt Spin Lucky

ladi(SPINLUCKY123').add_turn();

Lưu ý: thay tên ID tương ứng của các phần tử mà bạn muốn trong dấu ' '

Xem thêm video hướng dẫn tại đây.