Đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang Haravan

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

Để đồng bộ đơn hàng từ LadiPage lên nền tảng Haravan, trước tiên bạn cần phải có tài khoản tại Haravan và tạo các sản phẩm ở mục Sản phẩm của Haravan.

Sau đó bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Haravan.

Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - Haravan

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin

Tên Gợi Nhớ: Tên để phân biệt với các liên kết khác.

API URL: Đường dẫn trang quản lý Haravan của bạn

Sau đó ấn Tiếp tục để Lưu.

Cách lấy API URL trang quản lý Haravan

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Ở bước này, bạn vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form

Chọn Tích hợp - Cấu hình Form - Tạo Cấu hình Form

Nhập "Tên cấu hình". Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo và chỉ dùng để quản lý, không được hiển thị ra ngoài.

Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form.

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình chứa được tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 kênh lưu trữ thông tin khách hàng mà bạn đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.

Bước 4: Vào form đăng ký trên trang landingpage của bạn, chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành

Bước 5 : Sau khi chọn cấu hình form, bạn cần phải vào form dăng ký của bạn, chọn SẢN PHẨM trong Haravan sẽ hiển thị trên form của bạn theo chi tiết hướng dẫn tại đây

Vậy là bạn đã hoàn thành việc đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang mục Đơn hàng trên Haravan

Thông tin đơn hàng chi tiết bên Haravan
Mục Chuyển đổi đơn hàng, là phần đường dẫn khách hàng đăng ký form