Ẩn phần tử trên desktop
Chức năng ẩn phần tử cho phép bạn có thể lựa chọn ẩn các phần tử mà bạn không muốn hiển thị. *Lưu ý: Ẩn phần tử trên bản desktop không đồng thời ẩn trên mobile.
Cách 1 : Chọn Trực Tiếp phần tử và Ẩn đi phần tử đó
Cách 2 : Ẩn phần tử từ mục Layer
Tìm kiếm phần tử từ mục Layer, rồi bấm vào biểu tượng Ẩn phần tử của phần tử đó
Phần tử sau khi được ẩn sẽ hiển thị mờ hơn so với các phần tử khác:
Copy link