Ẩn phần tử trên desktop

Chức năng ẩn phần tử cho phép bạn có thể lựa chọn ẩn các phần tử mà bạn không muốn hiển thị. *Lưu ý: Ẩn phần tử trên bản desktop không đồng thời ẩn trên mobile.

Phần tử sau khi được ẩn sẽ hiển thị mờ hơn so với các phần tử khác: