Hướng dẫn cài đặt mã Google Ads trên LadiPage
Tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads cho bạn biết hành động xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn – họ đã mua sản phẩm, đăng ký nhận bản tin, gọi đến doanh nghiệp hay tải ứng dụng của bạn xuống. Khi một khách hàng hoàn thành một hành động mà bạn đã xác định là có giá trị, những hành động này của khách hàng được gọi là lượt chuyển đổi. (Theo Google Ads Support).
Để theo dõi các chuyển đổi trên Landing Page và ghi nhận trên Google Ads, bạn chỉ cần làm theo các bước sau, chủ yếu là lấy được các mã ID cơ bản, không cần gắn các đoạn code phức tạp:

Bước 1: Gắn Google Ads ID

Truy cập tài khoản Google Ads và làm theo các bước dưới đây để lấy Google Ads ID:
Vào mục "Công cụ và cài đặt", chọn "Trình quản lý đối tượng"
Vào mục "Nguồn đối tượng"
Xem "Chi tiết"
Chọn "Thiết lập thẻ" và "Tự cài đặt thẻ"
Sao chép đoạn ID
Vào mục thiết lập mã chuyển đổi trên LadiPage và copy đoạn ID vào ô

Bước 2: Tạo hành động chuyển đổi trên Google Ads

Nếu bạn đang cần theo dõi hành động hoàn tất form đăng ký hoặc hành động nhấp chuột vào một nút nào đó trên trang, thì trước tiên bạn cần Thiết lập Hành động chuyển đổi đó trên Google Ads trước. Các bước thực hiện như sau:
Vào phần "Công cụ và cài đặt" rồi chọn phần "Lượt chuyển đổi"
Tạo một hành động chuyển đổi mới
Chọn tạo hành động chuyển đổi cho Trang web
Chọn hành động bạn muốn theo dõi

Bước 3: Gắn ID và nhãn chuyển đổi vào sự kiện trên LadiPage

  1. 1.
    Để theo dõi sự kiện hoàn tất form đăng ký, bạn vào phần Lưu data của form, sau đó trong mục mã sự kiện chuyển đổi, nhập ID chuyển đổiNhãn chuyển đổi đã lấy ở bước trên và điền vào 2 ô tương ứng ở mục Mã chuyển đổi Google Ads:
Nhập ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi
Sau đó bấm Cập nhật và xuất bản trang để lưu thay đổi.
2. Để theo dõi sự kiện nhấp chuột cho nút bấm, bạn vào phần thiết lập của nút bấm, nhập ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi vào phần đo lường sự kiện nhấp chuột:
Sau đó bấm Cập nhật và xuất bản trang để lưu thay đổi.
Lưu ý: chỉ cần nhập các ID như hướng dẫn, không cần gắn thêm đoạn code nào cả.
Lưu ý : các nút submit trên form đăng ký KHÔNG có phần gắn mã sự kiện. Muốn đo lường cho form, bạn vào mục Lưu data của form > Mã theo dõi sự kiện

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của mã Google Ads trên trang

Để kiểm tra xem Google Ads đã ghi nhận những sự kiện mà bạn đã cài đặt ở trên hay chưa, các bạn cần tải ứng dụng Google Tag Assistant và cài đặt trên trình duyệt Chrome.
Sau khi ứng dụng đã hiển thị trên trình duyệt, bạn bật trang landing page cần kiểm tra, và chọn Enable sau đó F5 để tải lại trang.
Thao tác các sự kiện và kiểm tra như hình dưới: