Form

Form đăng ký là linh hồn của Landing Page để bạn thu thập được thông tin khách hàng tiềm năng.

Bạn có thể tuỳ chỉnh nhiều trường thông tin khác nhau cho form, xem hướng dẫn tại đây:

Ngoài ra, những thông tin khách hàng thu thập được từ form sẽ được chuyển thẳng về các kênh lưu trữ của bạn, LadiPage cam kết không lưu những thông tin này của bạn. Bạn có thể lưu trên đồng thời 3 kênh khác nhau.