Các thiết lập cho LandingPage
Scroll Auto - Tự động cuộn ngang phần tử trên mobile
Nếu bạn có nhiều ảnh hoặc nhóm phần tử được dàn ngang ở phiên bản desktop, thì sang phiên bản mobile sẽ được tự động sắp xếp dọc xuống mỗi hàng một ảnh/nhóm. Điều này sẽ khiến độ dài của section đó dài hơn, ảnh hưởng đến trải nghiệm người xem.
Để giảm bớt độ dài, ở phiên bản mobile bạn có thể dàn ngang các ảnh/nhóm và khi trang được xuất bản người dùng có thể vuốt từ trái sang phải để xem.
Ví dụ ở phiên bản desktop:
Sau khi tạo nhóm, sang phiên bản mobile bạn chọn Thuộc tính-> Nâng cao -> Tùy chỉnh nâng cao -> Scoll auto -> Có
Copy link