Links

Hướng dẫn sử dụng tài liệu

LadiPage là nền tảng thiết Landing Page cho nhà quảng cáo Việt Nam. Giúp bạn có thể tự tay thiết kế ra các Landing Page mà không cần biết về kỹ thuật.
Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn hoàn thành một trang Landing Page hoàn chỉnh và chạy quảng cáo. Từ cách viết nội dung cho một trang Landing Page, cho đến hướng dẫn chi tiết các tính năng thiết kế trên LadiPage Builder, và các hướng dẫn theo dõi đo lường trang khi bạn bắt đầu chạy quảng cáo.
Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất:

Cấu trúc các bài viết trong tài liệu

Cách tìm từ khóa

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên LadiPage Builder. Vì vậy bạn có thể xem tên tính năng đó trên builder và tìm đúng từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan:

Zoom ảnh/video trong bài viết

Để nhìn rõ hơn chi tiết của ảnh hướng dẫn, bạn chỉ cần click vào ảnh/video để zoom: