Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Xác thực email tài khoản

Để tạo được tên miền và bấm xác thực tên miền, bạn cần phải Xác thực Email tài khoản theo các bước sau ( tài khoản kích hoạt gói 1 năm trở lên thì tự động được Xác thực, bạn có thể bỏ qua bước này ). Có 2 cách xác thực email tài khoản:
Cách 1: Truy cập vào builder chỉnh sửa, ở phần danh sách Landing Page, bấm nút Xác thực ngay
Cách 2: Truy cập vào phần Tài khoản của tôi- Tài khoản, để thực hiện thao tác xác thực email tài khoản
Sau khi bấm nút Xác thực email, bạn truy cập email tài khoản của bạn, truy cập email Xác thực email của bạn mà hệ thống gửi về , bấm nút Email Verified

Đổi mật khẩu

Sửa tên store

Bạn cũng có thể sửa tên hiển thị của tài khoản:
ở trong mục Cài đặt -> Tên store:

Đăng xuất trên tất cả các thiết bị

Nếu bạn đã từng đăng nhập tài khoản LadiPage trên nhiều thiết bị khác nhau và chưa đăng xuất ra các thiết bị đó, thì bạn có thể sử dụng tính năng Đăng xuất trên tất cả các thiết bị để đảm bảo tính bảo mật.

Xem thời hạn sử dụng