Các bước cài đặt Lưu data
Ở gói LadiPage Pro, Premium/Enterprise , bạn có thể cài đặt để lưu trữ những thông tin khách hàng điền vào form về các kênh lưu trữ riêng của mình. LadiPage hiện hỗ trợ hơn 10 kênh khác nhau để bạn có thể đẩy thông tin về (ví dụ Gmail, Google Sheet, HubSpot, GetResponse ...).
Trong một Landing Page thường sẽ có 1 form để khách hàng đăng ký. Mỗi form này sẽ cần được lựa chọn một Cấu hình riêng để lưu thông tin về. Với mỗi một Cấu hình bạn có thể kết nối với tối đa 3 kênh khác nhau.
Bạn có thể tạo ra nhiều Cấu hình khác nhau để dùng cho các Landing Page khác nhau. Hoặc các form ở các Landing Page khác nhau có thể dùng chung một Cấu hình.
Dưới đây là tổng quan các bước cài đặt Cấu hình cho form.
Bước 1: Truy cập trang builder.ladipage.com và chọn mục Tích hợp bên tay trái. Đầu tiên bạn cần lựa chọn các kênh bạn muốn lưu thông tin về bằng cách vào mục Tạo tài khoản liên kết để kết nối các kênh đó trước, rồi sau đó vào mục Cấu hình form để đưa các kênh đó vào Cấu hình.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết kết nối và cấu hình form cho từng kênh:
Bước 2: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 3: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 1, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.

Thêm tài khoản liên kết mới trong cấu hình

Mỗi cấu hình form được thêm 3 tài khoản liên kết để đồng thời lưu dữ liệu về. Để thêm tài khoản liên kết vào cấu hình bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Vào phần Tích hợp và chọn cấu hình form muốn thêm tài khoản liên kết, chọn Chỉnh sửa ở mục thao tác:
Bước 2: Chọn tài khoản liên kết mới và Sử dụng những tài khoản đã liên kết trước đó hoặc Tạo tài khoản liên kết mới: