URL 404
Trong trường hợp bạn xuất bản tên miền A với landingpage, nhưng có các tên miền liên quan đến tên miền A bạn lại không xuất bản với bất kỳ landingpage nào ví dụ xuất bản landingpage với tên miền www.abc.com thì subfolder dạng www.abc.com/test sẽ không được gắn với trang landingpage nào cả , mà sẽ dùng giao diện 404 của LadiPage
Nhưng thay vì dùng giao diện 404 mặc định của LadiPage , bạn có thể tạo 1 trang giao diện 404 theo ý của mình
Giao diện 404 mặc định của LadiPage
Bước 1 : Tạo 1 trang landingpage để tạo thành giao diện 404 theo nhu cầu của bạn và xuất bản với 1 tên miền riêng
Hoặc bạn cũng có thể lấy 1 đường dẫn bất kỳ từ nền tảng khác để điền vào bước 3
Bước 2 : Truy cập muc Tên miền,chon tên miền muốn tạo trang 404 theo ý của bạn, chọn mục URL 404 và nhập đường dẫn
Bước 3 : Điền tên miền 404 và bấm cập nhật
Trang sử dụng đường dẫn url 404 thì link trang hiển thị ở trình duyệt sẽ là link bạn thiết lập ở mục url 404 chứ không phải link trang landingpage bạn tạo
Copy link