Bật SSL
*Xem đầy đủ các bước trỏ tên miền tại đây.
SSL là chứng chỉ bảo mật, chứng thực truy cập an toàn cho trang web của bạn. SSL sẽ giúp mã hoá các thông tin được truyền lên internet từ trang web của bạn, giúp bảo mật thông tin của người truy cập. Bạn thường sẽ thấy các trang có chứng chỉ này dưới dạng giao thức https.
Đối với những trang web chưa cài SSL, trình duyệt web sẽ hiển thị cảnh báo "Trang web không an toàn", điều này không hề tốt cho trải nghiệm của khách hàng và làm giảm uy tín cho trang web của bạn.
Cài đặt SSL cho từng trang Landing Page trong tài khoản của bạn là tính năng miễn phí mà LadiPage hỗ trợ khách hàng, giúp cho các chiến dịch chạy quảng cáo sử dụng Landing Page của bạn được đảm bảo hiệu quả.
Để cài đặt SSL cho trang Landing Page, ở cửa sổ tổng quan, bạn vào phần Tên miền -> Trong cột Thao tác với tên miền mà bạn cần cài đặt, chọn Bật SSL, như hình dưới đây:
Sau khi bật SSL thành công là bạn đã hoàn thành toàn bộ các bước trỏ tên miền. Bây giờ bạn cần vào Landing Page mình đã tạo và xuất bản với tên miền đó:
Copy link