Đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang KiotViet
Để đồng bộ đơn hàng từ LadiPage lên KiotViet, trước tiên bạn cần phải có tài khoản tại KiotViet và tạo các sản phẩm ở mục Hàng Hóa-Danh Mục của KiotViet.
Sau đó bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là KiotViet.
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - KiotViet
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin
Tên Gợi Nhớ: Tên để phân biệt với các liên kết khác.
Tên kết nối, Client ID và Mã bảo mật : Lấy các thông số trong tài khoản KiotViet ( Mục Thiết lập, Thiết lập Kết nối API )của bạn và điền lần lượt các thông tin vào ô tương ứng
Sau đó ấn Tiếp tục để Lưu.
Điền đầy đủ các thông tin vào mục Tài khoản liên kết ở LadiPage
Cách lấy các thông số kết nối trong KiotViet
Lưu ý : phần TÊN KẾT NỐI phải Trùng với phần tên trong link đăng nhập kiotviet của bạn, ví dụ như trong hướng dẫn , tên kết nối là check1111, giống với tên trong đường dẫn đăng nhập tài khoản

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Ở bước này, bạn vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form
Chọn Tích hợp - Cấu hình Form - Tạo Cấu hình Form
Nhập "Tên cấu hình". Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo và chỉ dùng để quản lý, không được hiển thị ra ngoài.
Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form:
Nhập các thông số :
Tên lưu trữ : để phân biệt với các cấu hình khác
Branch : chọn chi nhánh ở KiotViet mà bạn muốn đưa đơn hàng về để quản lý theo dõi
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này bằng cách bấm vào nút CHỌN TÀI KHOẢN LIÊN KẾT MỚI. Mỗi cấu hình chứa được tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 kênh lưu trữ thông tin khách hàng mà bạn đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bước 4: Vào form đăng ký trên trang landingpage của bạn, chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành
Bước 5 : Sau khi chọn cấu hình form, bạn cần phải vào form dăng ký của bạn, chọn SẢN PHẨM trên KiotViet sẽ hiển thị trên form của bạn theo chi tiết hướng dẫn tại đây
Lưu ý : bạn muốn chọn sản phẩm từ KiotViet để hiển thị trên form của LadiPage, thì KHÔNG tìm kiếm theo tên sản phẩm mà tìm kiếm bằng MÃ HÀNG ở bên KiotViet.
Vậy là bạn đã hoàn thành việc đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang mục Giao dịch, đặt hàng của KiotViet
Thông tin đơn hàng trong KiotViet
Chi tiết phần thông tin khách hàng trong KiotViet
Lưu ý : Ở KiotViet, nếu bạn không cho phép đặt hàng khi hết hàng, thì đơn hàng sẽ không về phần quản lý của KiotViet khi khách hàng đặt hàng quá số lượng tồn kho của sản phẩm đó. Thông tin cài đặt này bạn có thể kiểm tra ở mục như ảnh hướng dẫn ( Thiết lập, Giao dịch, Đặt hàng )
Copy link
Contents